Miškų padėtis ES

 2020 m. paskaičiuota, kad 60 proc. ES miškų priklauso privatiems subjektams, didelę dalį sudaro mažos miško valdos (mažiau nei 3 ha), o 40 proc. miškų priklauso valstybei. Įdomu tai, kad 60 proc. produktyvių miškų ES ir daugiau kaip 20 proc. pasaulio miškų yra sertifikuoti pagal savanoriškai taikomus tvarios miškotvarkos standartus. Paskutiniajame dešimtmetyje labai aktyviai didinamos privačių miškų valdos (plotai), tai aktualu ne tik LT, bet ir ES valstybėms.

Statistiniai duomenys paimti iš  “2020 m. spalio 8 d. Europos Parlamento rezoliucija „Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai“

 1,254 total views,  2 views today